وب سایت جدید آزمایشگاه مهر در آذرماه 92 شروع به کار کرد.